Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
ПАКС КОРПОРАЦИЯ
Адрес
Град: София  1504
Улица/квартал: бул. Васил Левски 94 ап. 20 карта
Телефони: +359 898 669 119
Email: pax-corp@abv.bg
Url: http://www.pax-group.com
http://www.pax-fenomeno.com
http://www.pax-corporation.com
http://www.paxgold.pax-corporation.com
Тематики
Икономика, Детско-юношеска литература, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-7376  (Стари кодове: 978-954-8494, 978-619-7104, 978-954-91152, 978-954-92341)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Александър Стоилов Колчев управител Отговорно лице