Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Център по управление "Оупън Майнд"
Адрес
Град: София  1612
Улица/квартал: ул. Царево село 3 ет. 4 карта
Телефони: +359 893 519 876
Email: info@bexo.org
info@openmindmanagement.org
Url: http://www.openmindfund.org
Тематики
Промишленост, бизнес и мениджмънт
Статус
Активен
Кодове 978-619-7285
Офиси и книжарници
Тип Име Адрес
Книжарница електронна книжарница
Улица/квартал:
Url: http://www.openmindfund.org
http://www.openmindmanagement.org
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
д-р Виктор Стоянов Хаджиев управител Отговорно лице