Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Cityscape
Адрес
Град: София  1505
Улица/квартал: жк Редута, ул. Плачковски манастир 7 карта
Телефони: (02)846-72-82
Факс: (02)846-75-34
Email: office@cityscape.bg
d.sharlanova@cityscape.bg
Тематики
Архитектура и дизайн
Статус
Активен
Кодове 978-619-90085
Офиси и книжарници
Тип Име Адрес
Офис Cityscape
Град: София  1505
Улица/квартал: жк Редута, ул. Плачковски манастир 7 карта
П.К.: 1505
Телефони: +359 2 846 7282
Факс: +359 2 846 7534
Email: office@cityscape.bg
Url: http://cityscape.bg/
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Гергана Димитрова Милушева управител Отговорно лице
Десислава Шарланова Лице за контакт