Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Регионална народна библиотека "Петко Р. Славейков" - Велико Търново
Адрес
Град: Велико Търново  5000
Улица/квартал: ул. Иванка Ботева 2 карта
Телефони: +359 62 620 208
Email: prs@libraryvt.com
Url: http://www.libraryvt.com
Тематики
Библиография и библиотекознание, История, Енциклопедии, справочници, речници, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-7173  (Стари кодове: 978-954-92946, 978-954-92002)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Калоян Здравков Лице за контакт Телефони: +359 878 267 351
доц. д-р Калина Иванова директор Отговорно лице