Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Star Way
Адрес
Град: Велико Търново  5000
Улица/квартал: карта
Email: lu4ezargeorgiev@abv.bg
Тематики
Периодични издания, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-954-8685
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Лъчезар Георгиев Георгиев Отговорно лице