Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Дирекция "Военноисторически музеи" - Плевен
Адрес
Град: Плевен  5800
Улица/квартал: ул. Васил Левски 157 карта
Телефони: +359 64 837 306
Факс: +359 64 837 306
Email: panoramapleven@g.mail.com
Url: http://www.panorama-pleven.com
Тематики
История, Военно дело
Статус
Активен
Кодове 978-954-92822
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
доц. д-р Милко Николаев Аспарухов директор Отговорно лице