Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Фондация HOMO LUDENS
Адрес
Град: София  1162
Улица/квартал: ул. Ивац войвода 19 карта
Телефони: +359 888 659 105
Email: rumiana.nikolov@gmail.com
Url: https://homoludens.bg/
Тематики
Театър и драма
Статус
Активен
Кодове 978-619-90678
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Румяна Николова председател Отговорно лице