Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Томас Басмаджиян
Адрес
Град: София  1504
Улица/квартал: ул. Сан Стефано 2 карта
Телефони: (02)944-43-03
Тематики
Художествена литература за деца и юноши, Литература, езикознание, лингвистика, Поезия, История
Статус
Активен
Кодове 978-619-90184  (Стари кодове: 978-954-90920)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Томас Арманд Басмаджиян Отговорно лице