Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
ВЕДАРТ
Адрес
Град: София  1111
Улица/квартал: бул. Цариградско шосе 71 бл. 72 карта
Телефони: (02)873-03-09
Факс: (02)872-37-80
Email: vedart@tradel.net
Тематики
Изкуство, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-954-92559  (Стари кодове: 978-954-91181)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Чавдар Иванов Радев Отговорно лице