Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Медицинско издателство "Райков"
Адрес
Град: Пловдив  4000
Улица/квартал: бул. Руски 115 вх. В ап. 33 карта
Телефони: +359 32 621 954
Email: office@miraikov.com
Тематики
Учебници за ВУЗ, Медицина
Статус
Активен
Кодове 978-954-9666
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Павел Георгиев Райков Отговорно лице