Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
БЪДЕЩЕ БН
Адрес
Град: София  1582
Улица/квартал: жк Дружба 2 бл. 127 карта
Email: mechkova.d@abv.bg
Тематики
Философия, Психология, Езотерична литература и парапсихология, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-7305
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Диана Христова Мечкова управител Отговорно лице