Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Ирин-Пирин
Адрес
Град: Благоевград  2700
Улица/квартал: жк Еленово бл. 201 вх. Б ет. 2 ап. 4 карта
Email: irin_pirin@abv.bg
Тематики
История, Художествено-документална литература, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-954-8505  (Стари кодове: 978-954-91765, 978-954-91206)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Димитър Спасов Шалев Отговорно лице