Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Регалия 6
Адрес
Град: София  1113
Улица/квартал: ул. Акад. Георги Бончев, бл. 8, ИМИ, стая 214-220 карта
Телефони: (02)979-38-42; (02)954-41-47, (02)954-41-43
Факс: (02)851-91-47
Email: regalia@abv.bg
Url: http://www.regalia6.com
Тематики
Учебници за СОУ, Математика и статистика, Образование, просвета, специално образование
Статус
Активен
Кодове 978-954-745  (Стари кодове: 978-954-8147)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Райчо Димитров Ушатов Отговорно лице