Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Фондация "Международно акварелно общество - България"
Адрес
Град: София  1407
Улица/квартал: ул. Кричим 20 карта
Телефони: +359 888 475 210
Email: iws.bulgaria@gmail.com
Url: http://iwsbulgaria.com
Тематики
Изкуство
Статус
Активен
Кодове 978-619-90669
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Селма Ехаскиел Тодорова председател на УС Отговорно лице