Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Весела България
Адрес
Град: София  1359
Улица/квартал: жк Люлин - 5 бл. 514 вх. Б карта
Телефони: 0886 848-365
Email: kalacheva1@abv.bg
Тематики
Биографии, Художествено-документална литература
Статус
Активен
Кодове 978-954-92798
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Василка Петрова Калъчева управител Отговорно лице