Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Театър 199 "Валентин Стойчев"
Адрес
Град: София  1000
Улица/квартал: ул. Славянска 8 карта
Телефони: +359 2 987 08 72
Факс: +359 2 988 53 19
Email: theatre199@theatre199.org
Url: http://www.theatre199.org
Тематики
Театър и драма
Статус
Активен
Кодове 978-619-90416
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Анна Монова Отговорно лице