Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Lecti Book Studio
Адрес
Град: Варна  9000
Улица/квартал: бул. Сливница 70 карта
Телефони: +359 52 601 606
Email: news@lecti.eu
Url: http://book.lecti.eu
Тематики
Художествена литература за деца и юноши, Художествена литература
Статус
Активен
Допълнителна информация
Lecti Book Studio е запазена марка (импринт) на ЛЕО 49 ЕООД
Кодове 978-619-192
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Иво Иванов Лице за контакт
Иван Карамихайлов управител Отговорно лице