Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Знание
Адрес
Град: София  1301
Улица/квартал: бул. Сливница 146 ет. 1 карта
Телефони: (02)931-83-28
Email: znanie@znanie.bg
Тематики
Обществени науки, социология, Учебници за ВУЗ, История, Биографии, Медицина
Статус
Активен
Кодове 978-954-621
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
акад. проф. д-р Григор Петров Велев управител Отговорно лице