Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
АБА принт
Адрес
Град: София  1225
Улица/квартал: ул. Богдан Моцев 2 карта
Телефони: +359 889 399 369
Тематики
Поезия
Статус
Активен
Кодове 978-954-90849
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Благой Москов управител Отговорно лице