Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Студио 18
Адрес
Град: Пловдив  4000
Улица/квартал: ул. Михаил Такев 8 А карта
Телефони: +359 877 899 877
Email: print@s18.eu
Тематики
Религия и теология, Поезия, Учебници, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-7751  (Стари кодове: 978-619-90155, 978-619-7249)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Димитър Калоферов управител Отговорно лице