Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Проектория
Адрес
Град: София  1404
Улица/квартал: бул. Гоце Делчев 103 карта
Телефони: (02)858-76-99
Email: info@projectoria.bg
Url: http://www.projectoria.bg
Тематики
Микрофилм, CD-ROM, софтуеър и електронни книги, Философия, Научно-популярна литература, Литература, езикознание, лингвистика, Обществени науки, социология, История
Статус
Активен
Допълнителна информация
Издателската дейност на Проектория е насочена основно към научни и академични текстове. Целта ни е да улесним публикуването им и да увеличим тяхната видимост и достъпност. Според нас, електронното издаване помага за това, тъй като разчита на по-малко ресурс и осигурява по-широка публичност. Води ни идеята, че има смисъл да се положат усилия за създаване на качествени електронни издания на качествени текстове на български език. Без компромиси по редакцията и оформлението, нито пък по изискванията, идващи от спецификата на академичните текстове.
Кодове 978-619-156
Офиси и книжарници
Тип Име Адрес
Книжарница Електронна книжарница
Улица/квартал:
Url: http://www.projectoria.com
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Цена Желязкова координатор "Издателска дейност" Лице за контакт
Юнуз М. Юнуз управител Отговорно лице