Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Колектив за обществени интервенции
Адрес
Град: София  1606
Улица/квартал: ул. Ивайло 21 карта
Email: newleftperspectives@gmail.com
Тематики
Микрофилм, CD-ROM, софтуеър и електронни книги, Обществени науки, социология, Поезия, История
Статус
Активен
Кодове 978-619-7219  (Стари кодове: 978-619-90280)
Офиси и книжарници
Тип Име Адрес
Книжарница електронна книжарница
Улица/квартал:
Url: http://koibooks.novilevi.org/
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Мадлен Иванова Николова Лице за контакт
Жана Мариянова Цонева Отговорно лице