Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Симолини 94
Адрес
Град: София  1510
Улица/квартал: бул. Владимир Вазов 15 карта
Телефони: +359 2 840 34 97
Факс: +359 2 840 34 98
Email: simolini@abv.bg
Url: http://www.simolini.com
Тематики
История, Право, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-7672  (Стари кодове: 978-954-9493, 978-619-7265)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Николай Тодоров Здравков Отговорно лице