Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Асоциация за развитие на София
Адрес
Град: София  1000
Улица/квартал: ул. Московска 33 карта
Телефони: (02)953-02-46
Факс: (02)952-66-64
Email: office@sofia-da.eu
Url: http://www.sofia-da.eu
Тематики
Изкуство, Регионални проблеми, Градоустройство и регионално планиране, Обществено управление
Статус
Активен
Кодове 978-954-92828
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Светлана Ломева изп. директор Отговорно лице