Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Асоциация за развитие на София
Адрес
Град: София  1000
Улица/квартал: ул. Московска 33 карта
Телефони: +359 2 953 02 46
Факс: +359 2 952 66 64
Email: office@sofia-da.eu
Url: http://www.sofia-da.eu
Тематики
Изкуство, Регионални проблеми, Градоустройство и регионално планиране, Обществено управление
Статус
Активен
Кодове 978-619-91126  (Стари кодове: 978-954-92828)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Светлана Ломева изп. директор Отговорно лице