Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Фондация ВМРО
Адрес
Град: София  1000
Улица/квартал: ул. Пиротска 5 ет. 5 карта
Телефони: (02)980-25-82
Факс: (02)980-25-83
Email: vmro@vmro.bg
Тематики
История
Статус
Активен
Кодове 978-954-92064
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Красимир Дончев Каракачанов председател на УС Отговорно лице