Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Фосфорус
Адрес
Град: Банкя  1320
Улица/квартал: ул. Роза 50 карта
Телефони: +359 888 771 514; +359 895 608 125
Email: phosphorus@abv.bg
iv_leon@abv.bg
Url: http://www.phosphorus.eu
Тематики
Изкуство, Научно-популярна литература, Образование, просвета, специално образование
Статус
Активен
Кодове 978-954-90338
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Иво Емилов Леонкев Отговорно лице