Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Фосфорус
Адрес
Град: София  1618
Улица/квартал: жк Бъкстон бл. 39 А карта
Телефони: +359 888 771 514
Email: phosphorus@abv.bg
iv_leon@abv.bg
Url: http://www.phosphorus.eu
Тематики
Печат и масова комуникация, Образование, просвета, специално образование
Статус
Активен
Кодове 978-954-90338
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Иво Емилов Леонкев Отговорно лице