Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Фондация "Моят музей"
Адрес
Град: София  1124
Улица/квартал: ул. Янтра 16 карта
Телефони: +359 988 357 741
Email: t.petev@moyatmuzey.org
Url: http://www.moyatmuzey.org
Тематики
Образование, просвета, специално образование
Статус
Активен
Кодове 978-619-90613
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Тодор Тодоров Петев председател Отговорно лице