Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
СК Проджект Мениджмънт
Адрес
Град: София  1408
Улица/квартал: бул. Витоша 180 карта
Телефони: +359 886 090 250
Email: stephanie@vanquish.bg
Url: http://www.musy.me
Тематики
Художествена литература за деца и юноши, Детско-юношеска литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-213
Офиси и книжарници
Тип Име Адрес
Книжарница електронна книжарница
Улица/квартал:
Url: http://www.musy.me
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Стефка Камчева управител Отговорно лице