Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Енорийски издателски център, Храм "Св. Св. Кирил и Методий", София
Адрес
Град: София  1202
Улица/квартал: ул. Георг Вашингтон 47 карта
Телефони: (02)983-14-85
Факс: (02)983-14-85
Email: rusi@symvol.org
Тематики
Религия и теология, Поезия
Статус
Активен
Кодове 978-954-8312
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Руси Стоянов Русев Отговорно лице