Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Феху Хелт Консулт
Адрес
Град: София  1202
Улица/квартал: ул. Струма 2А ет. 1 ап. офис 1 карта
Телефони: +359 886 479 335
Email: boyan.zahariev@gmail.com
Url: http://www.easyfit.cf
Тематики
Микрофилм, CD-ROM, софтуеър и електронни книги, Икономика, Обществени науки, социология, Медицина
Статус
Активен
Кодове 978-619-90358
Офиси и книжарници
Тип Име Адрес
Книжарница Електронна книжарница
Улица/квартал:
Url: https://modcommu.wordpress.com/книги
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Мария Иванова Отговорно лице
Боян Захариев Лице за контакт