Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Бултест Стандарт
Адрес
Град: София  1000
Улица/квартал: ул. Георги С. Раковски 146 ет. 1 карта
Телефони: +359 894 420 021
Email: office@bultest.org
Url: http://www.bultest.org
Тематики
Учебници за СОУ, Образование, просвета, специално образование
Статус
Активен
Кодове 978-619-91146  (Стари кодове: 978-954-92642)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
доц. д-р Руска Станчева управител Отговорно лице