Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Хубен Стефанов Стефанов
Адрес
Град: Хасково  6300
Улица/квартал: ул. Сан Стефано 22 карта
Телефони: +359 887 471 299
Email: huben_stefanov@abv.bg
Url: https://abbtype.com/
Тематики
Литература, езикознание, лингвистика, Компютър и информационни науки, обработка на данни
Статус
Активен
Кодове 978-619-7706
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Хубен Стефанов Стефанов Отговорно лице