Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
КомСервиз
Адрес
Град: София  1113
Улица/квартал: бул. Васил Левски 94 карта
Email: paks@mail.orbitel.bg
Url: http://www.comservice-bg.com
Тематики
Пътуване и туризъм, Детско-юношеска литература, Енциклопедии, справочници, речници
Статус
Активен
Кодове 978-954-91581
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Пламен Иванов Ангелов управител Отговорно лице