Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
ФАСТ ПРИНТ БУКС
Адрес
Град: Пловдив  4000
Улица/квартал: ул. Густав Вайганд 1 карта
Email: fastprintbooks@gmail.com
Тематики
Техника, Учебници, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-236  (Стари кодове: 978-619-7034, 978-619-7312)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Красимира Георгиева Донева управител Отговорно лице
Георги Лилицов Лице за контакт