Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
ТОНЕДИКО
Адрес
Град: София  1784
Улица/квартал: жк Младост 1 бл.79 Б карта
Телефони: +359 897 669 932
Url: http://www.tonediko.com
Тематики
Изкуство, Образование, просвета, специално образование
Статус
Активен
Кодове 978-619-91492
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Неда Тонева Петрова управител Отговорно лице
Неда Венелинова Чехларова Лице за контакт