Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Асоциация Диамантен път
Адрес
Град: София  1700
Улица/квартал: ул. Акад. Стефан Младенов 9 ет. 5 ап. 22 карта
Телефони: (02)680-886
Email: sofia@diamondway.bg
Тематики
История, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-954-90610
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Николай Нешев Нешев Отговорно лице