Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Фондация "Литературен вестник"
Адрес
Град: София  1000
Улица/квартал: ул. Цар Иван Шишман 7 карта
Телефони: 0898 580-591
Email: litvestnik@gmail.com
Тематики
Литература, езикознание, лингвистика, Периодични издания, Поезия
Статус
Активен
Кодове 978-954-9602
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Ани Бурова главен редактор Лице за контакт
Едвин Сугарев председател на УС Отговорно лице