Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Дефекто
Адрес
Град: София  1000
Улица/квартал: ул. Одрин 95-97 ет. 2 ап. 4 карта
Телефони: +359 899 808 007
Email: deffecto@gmail.com
Url: http://www.deffecto.com
Тематики
Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-7031  (Стари кодове: 978-954-91947, 978-954-92340)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Росен Руменов Дуков управител Отговорно лице