Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Национален военен университет "Васил Левски". Факултет Артилерия, ПВО и КИС
Адрес
Град: Шумен  9713
Улица/квартал: ул. Карел Шкорпил 1 карта
Телефони: +359 54 802 040
Факс: +359 54 877 463
Email: decanat@aadcf.nvu.bg
Url: http://www.aadcf.nvu.bg
Тематики
Учебници за ВУЗ, Военно дело
Статус
Активен
Кодове 978-619-7531  (Стари кодове: 978-954-9681)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
полк. доц. д-р инж. Дилян Иванов Димитров декан Отговорно лице
ст. експерт Светлана Маркова Зотова Лице за контакт