Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Тера Балканика
Адрес
Град: Варна  9000
Улица/квартал: ул. Генерал Колев 54 карта
Email: terra_balkanica@mail.bg
Тематики
Пътуване и туризъм, История, Комикси, Военно дело
Статус
Активен
Кодове 978-619-90844  (Стари кодове: 978-619-90140)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Александър Петров Въчков управител Отговорно лице