Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
АВАНГАРД-ДИЗАЙН-М.М.
Адрес
Град: Стара Загора  6000
Улица/квартал: ул. Христо Ботев 117 карта
Телефони: +35942 605 077
Email: avangard_design_mary66@abv.bg
Тематики
Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-90258
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Мариета Атанасова Минчева Отговорно лице