Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Държавен културен институт към министъра на външните работи
Адрес
Град: София  1113
Улица/квартал: ул. Александър Жендов 2 карта
Телефони: +359 2 903 06 47
Email: culturalinstitute@mfa.bg
Url: http://www.culture-mfa.bg
Тематики
Изкуство, Енциклопедии, справочници, речници, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-92345  (Стари кодове: 978-954-91824)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Павла Радева Лице за контакт
Снежана Йовева-Димитрова директор Отговорно лице