Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Антов - 2023
Адрес
Град: Враца  3000
Улица/квартал: жк Дъбника бл. 21 вх. Г ап. 75 карта
Телефони: +359 876 310 010
Email: antovdragomir@gmail.com
Url: https://knigomania.eu/
Тематики
Домакинство и готварство
Статус
Активен
Кодове 978-619-92567
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Драгомир Валериев Антов Отговорно лице