Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Р-консулт
Адрес
Град: София  1111
Улица/квартал: жк Гео Милев ет. 2 ап. 12 карта
Телефони: 0888/402-225
Факс: (02)971-78-68
Email: radonov@gmail.com
Тематики
Икономика, Социални грижи, социално осигуряване
Статус
Активен
Кодове 978-954-9963  (Стари кодове: 978-954-91978)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Димитър Кирилов Радонов управител д-р Отговорно лице