Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
M P Miller-Yianni
Адрес
Град: Ямбол  8600
Улица/квартал: ул. Стара планина бл. 2 карта
Телефони: +359 892 346 859
Email: mpmilleryianni@gmail.com
Url: http://www.bulgarianslivatree.blogspot.com
http://www.yamboldailypicture.blogsport.com
http://www.lulu.com/spotlight/slivatree
Тематики
Домакинство и готварство, Спорт, История
Статус
Активен
Кодове 978-619-7742  (Стари кодове: 978-619-92494, 978-619-91520)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Мартин Пери Милър-Яни Отговорно лице