Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ
Адрес
Град: София  1000
Улица/квартал: бул. Тодор Александров 17 карта
Телефони: +359 2 914 44
Факс: +359 2 470 10 20
Email: aretov@eurocom.bg
Url: http://www.eurocom.bg
Тематики
Медицина
Статус
Активен
Кодове 978-619-90562
Офиси и книжарници
Тип Име Адрес
Книжарница електронна книжарница
Улица/квартал:
Url: http://www.eurotvshop.bg
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Злати Златев управител Отговорно лице
Атанас Аретов Лице за контакт