Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Издателска къща "ГорексПрес"
Адрес
Град: София  1124
Улица/квартал: жк Яворов бл.12-Б вх. 2 карта
Телефони: +359 2 943 77 01
Email: gorexpress@abv.bg
Тематики
Икономика, Вътрешна политика, международна политика, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-954-616
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Петър Никифоров Горненски Отговорно лице