Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Книжен тигър
Адрес
Град: София  1715
Улица/квартал: карта
П.К.: 15
Телефони: (02)843-53-89, 0888 905-373
Email: papertiger@mail.bg
papertiger@abv.bg
Тематики
Екология, Право, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-954-429  (Стари кодове: 978-954-8853)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Кирил Атанасов Иванов управител Отговорно лице