Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Рекламно-издателска къща "Славяни"
Адрес
Град: София  1421
Улица/квартал: бул. Евлоги Георгиев 169 карта
Факс: (02)944-16-94
Тематики
Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-954-368  (Стари кодове: 978-954-91053, 978-954-91687)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Илиян Стефанов Танев Отговорно лице