Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Джет Фикс
Адрес
Град: София  1164
Улица/квартал: жк Лозенец, бул. Христо Смирненски 44 вх. Б ет. 1 ап. 1 карта
Телефони: +359 899 044 228
Email: borilbogoev@gmail.com
Url: http://www.borilbogoev.com
Тематики
Фантастика, Промишленост, бизнес и мениджмънт, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-7459
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Борил Венелинов Богоев управител Отговорно лице